06 - 25 19 00 35 info@dansoprecept.nl

Leeuwarden – Dans op Recept heeft de &Award gewonnen van de Code Diversiteit & Inclusie. De stimuleringsprijs werd op 27 november uitgereikt aan een culturele organisatie die op het gebied van diversiteit en inclusie een bijzondere stap zette of een opvallend resultaat boekte. De andere finalist was het Amsterdamse Musea Bekennen Kleur.

De jury noemde de inzet van Dans op Recept zo bijzonder omdat het een groep mensen die normaal onder de radar blijft, bijzondere aandacht geeft. “Niet op een medische, maar juist een culturele manier.” Oprichter Marlien Seinstra: “Het zo fijn om met Dans op Recept mensen zich een uur in de week geen patiënt te laten voelen.”   

Over Dans op Recept
Dans op Recept zet dans en cultuur in om het fysieke en mentale welbevinden van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. We bieden in heel Friesland dansles aan mensen met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn. Want dansen verbindt, ontspant en laat je zien wat je allemaal kunt. De koffiemomenten na iedere les, zorgen daarbij voor contact onder lotgenoten. 

Wetenschappelijke onderbouwing
Dansen heeft een positief effect op mensen met de ziekte van Parkinson, dat blijkt ook uit het wetenschappelijk onderzoek dat we uitvoerden samen met Parkinson Centrum Nijmegen en Revalidatie Friesland. Promoverend revalidatie-arts Wya Feenstra kijkt nu ook naar de effecten van dans op mensen met niet-aangeboren hersenletsel of chronische pijnklachten.    

Over de Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Dans op Recept is dan ook bijzonder trots op deze erkenning.